Torsdagen den 29 oktober 2020

Styrelsen

 

 
Ordförande Katrin Idås
Sekreterare Ann-Louise Johansson
Kassör Marina Eklund
Webmaster Greger Johansson
Suppleant Tove Boström